+30 210 60 41 410

Επόμενες Εκδηλώσεις

BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019

BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019

Οργανωτής: BEAUTY GREECE ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
Τηλέφωνο: 210 90 10 016
Ιστοσελίδα: www.beautygreece.gr

Έναρξη: 02/11/2019

Λήξη: 04/11/2019

100% ΗOTEL SHOW 2019

100% ΗOTEL SHOW 2019

Οργανωτής: Demand Customize Marketing ΜΕΠΕ
Τηλέφωνο: 210 94 08 716
Ιστοσελίδα: www.hotelshow.gr

Έναρξη: 15/11/2019

Λήξη: 18/11/2019

73η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

73η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Οργανωτής: ΑΩ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 97 52 012, 210 97 52 363
Ιστοσελίδα: www.a-wpapageorgiou.gr

Έναρξη: 10/01/2020

Λήξη: 13/01/2020

BRIDE LINE 2020

BRIDE LINE 2020

Οργανωτής: EUROLINE CONSULTING
Τηλέφωνο: 210 61 20 815
Ιστοσελίδα: www.eurolineco.gr

Έναρξη: 18/01/2020

Λήξη: 20/01/2020

NEW LIFE EXPOWEDDING 2020

NEW LIFE EXPOWEDDING 2020

Οργανωτής: FASHION NEWS S.A.
Τηλέφωνο: 210 86 61 541, 211 18 01 801
Ιστοσελίδα: www.newlife-expo.gr

Έναρξη: 31/01/2020

Λήξη: 03/02/2020

ELEC.TEC 2020

ELEC.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.elec-tec.gr

Έναρξη: 21/02/2020

Λήξη: 24/02/2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

Οργανωτής: ΚΕΜ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 60 84 550
Ιστοσελίδα: www.kemexpo.gr

Έναρξη: 13/03/2020

Λήξη: 16/03/2020

VERDE.TEC 2020

VERDE.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.verde-tec.gr

Έναρξη: 20/03/2020

Λήξη: 22/03/2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

Οργανωτής: Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε
Τηλέφωνο: 210 68 41 889, 210 68 94 086
Ιστοσελίδα: www.kynigesia.gr

Έναρξη: 10/04/2020

Λήξη: 12/04/2020

ASCEN.TEC 2020

ASCEN.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.ascen-tec.gr

Έναρξη: 22/05/2020

Λήξη: 24/05/2020

BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019

BEAUTY GREECE ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019

Οργανωτής: BEAUTY GREECE ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
Τηλέφωνο: 210 90 10 016
Ιστοσελίδα: www.beautygreece.gr

Έναρξη: 02/11/2019

Λήξη: 04/11/2019

100% ΗOTEL SHOW 2019

100% ΗOTEL SHOW 2019

Οργανωτής: Demand Customize Marketing ΜΕΠΕ
Τηλέφωνο: 210 94 08 716
Ιστοσελίδα: www.hotelshow.gr

Έναρξη: 15/11/2019

Λήξη: 18/11/2019

73η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

73η ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Οργανωτής: ΑΩ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 97 52 012, 210 97 52 363
Ιστοσελίδα: www.a-wpapageorgiou.gr

Έναρξη: 10/01/2020

Λήξη: 13/01/2020

BRIDE LINE 2020

BRIDE LINE 2020

Οργανωτής: EUROLINE CONSULTING
Τηλέφωνο: 210 61 20 815
Ιστοσελίδα: www.eurolineco.gr

Έναρξη: 18/01/2020

Λήξη: 20/01/2020

NEW LIFE EXPOWEDDING 2020

NEW LIFE EXPOWEDDING 2020

Οργανωτής: FASHION NEWS S.A.
Τηλέφωνο: 210 86 61 541, 211 18 01 801
Ιστοσελίδα: www.newlife-expo.gr

Έναρξη: 31/01/2020

Λήξη: 03/02/2020

ELEC.TEC 2020

ELEC.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.elec-tec.gr

Έναρξη: 21/02/2020

Λήξη: 24/02/2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

ΚΕΜ FRANCHISE 2020

Οργανωτής: ΚΕΜ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.
Τηλέφωνο: 210 60 84 550
Ιστοσελίδα: www.kemexpo.gr

Έναρξη: 13/03/2020

Λήξη: 16/03/2020

VERDE.TEC 2020

VERDE.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.verde-tec.gr

Έναρξη: 20/03/2020

Λήξη: 22/03/2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2020

Οργανωτής: Α-Ω ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε
Τηλέφωνο: 210 68 41 889, 210 68 94 086
Ιστοσελίδα: www.kynigesia.gr

Έναρξη: 10/04/2020

Λήξη: 12/04/2020

ASCEN.TEC 2020

ASCEN.TEC 2020

Οργανωτής: Τεχνοεκδοτική Τ-Press
Τηλέφωνο: 210 68 00 470
Ιστοσελίδα: www.ascen-tec.gr

Έναρξη: 22/05/2020

Λήξη: 24/05/2020

Λεωφόρος Λαυρίου 301, 190 02 Παιανία Αττικής | e-mail: info@mec.gr