Ελληνικά | English
           +30 210 60 41 410

Χρήσιμα Τηλέφωνα

THΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ210.60.41.410
210.66.59.810
FAX ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ210.66.57.934
Για άμεση σύνδεση με την αντίστοιχη υπηρεσία (όταν καλούμε το τηλεφωνικό κέντρο από εξωτερική γραμμή) πληκτρολογούμε τον 3ψηφιο εσωτερικό αριθμό κατά τη διάρκεια ακρόασης του μηνύματος υποδοχής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ100
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕC201, 6948.08.31.21
ΕΧPOSYSTEM230, 210.35.11.885 & 210.66.59.741
ΦΥΛΑΞΗ200, 6936.90.13.78
ΙΑΤΡΕΙΟ203
BAR 1205
RESTAURANT207
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΗ240, 241, 242
FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΗ210.60.41.263
BUSINESS CENTRE220, 222
RECEPTION ΛΑΥΡΙΟΥ150, 152